Main Publications

・『Shakuchi Shakuya Seido no Kenkyu』(1989、Nihon Jutaku Sougou Center Foundation)
・『Sekai 30 toshi no Chika, Jyutaku kakaku Chinryou』(1995、multiple authorships、(Jutaku shinposha)
・『European Valuation Theory and Practice』(1998、joint translation、Tokyo Nunoi Shuppan)received an award by Japan Association of Real Estate Science
・『Europa toitu koteishisan hyoka kijun』(2000、joint translation、Tokyo Nunoi Shuppan)
・『Fudosan to Kinyu wo musubu fudosan no rimawari nyumon』(2000、Jutaku shinposha)
・『Shokenka fudosan: Hyoka no shuho to jissen』(2001、multiple authorships、NihonKeizai Shinbunsya)
・『Fudosanhyoka no Kiso』(2004、Shukan JutakuShinbunsha) received an award by Japan Association of Real Estate Science)
・『Professional English-Japanese Dictionary(Social Science version)』(2004、multiple authorships、Shogakkan)
・『Imakoso Naritai Fudousan Kanteishi』(2009、multiple authorships、Chuo Keizaisha)
・『Kigyou Kaikei no tame no Jikahyouka』(2010、multiple authorships、JutakuShinposha) received an award by Japan Association of Real Estate Science